هزینه آنچه انتظار می رود از 100 تن در ساعت سنگ شکن