سرمایه گذاری و عملیاتی هزینه آسیاب توپ برای بوکسیت